Farnost

 

KOSTEL  Sv. JAKUBA  MĚSTEČKO  TRNÁVKA

Kostel  sv. Jakuba staršího je spolu  se  zříceninou  gotického  hradu  Cimburka   pozdně  barokní dominantou  a  historickou   památkou Městečka  Trnávky  a  její  farnosti.  Historické  prameny  uvádí, že byl postaven v roce 1752 na místě  starého kostela. V průběhu let byl za podpory farníků, obyvatel obce a  okolí udržován a opravován.

Naposledy prošel významnou opravou v letech 1973 a 1974, kdy byla původní  břidlicová krytina kostela nahrazena krytinou eternitovou a na věži nahrazena oplechováním měděným plechem. V letech 1976 a 1977 byla provedena omítka vnějšku a následně v letech 1995 až 1998 byla prováděna oprava této fasády.

Roku 1938 byla provedena renovace celého vnitřku kostela. Elektrická instalace byla vložena do trubek, lístkovým zlatem zlaceny římsy, provedena konservace dřevěných soch i částí hlavního oltáře, opraveny varhany a vyměněna okna v

presbytáři a nad postranními vchody. Vnitřek kostela pak byl vymalován.

 

        Římskokatolická farnost Městečko Trnávka je součásti Arcibiskupství olomouckého, děkanátu Svitavy.

K farnosti patří a od nepaměti patřily tyto obce a vesnice: Městečko Trnávka, Mezihoří, Pacov, Ludvíkov, Rozstání, Radkov, Lázy, Unerázka, Petrůvka, Plechtinec a Pěčíkov.

V duchovní správě farnosti působili tito kněží:                                                      

1854 – 1877 P. Jan Beschaner, farář                                               

1877 – 1889 P. František Ptáček, farář

1889 – 1898 P. Josef Kressa, farář

1898 – 1906 P. František Trnka, farář

1906 – 1917 P. František Ošťádal, farář

1917 – 1936 P. Julius Weinisch, farář a děkan

1936 – 1972 P. Jan Tomšů, farář a děkan, kanovník

1972 – 1975 P. Jan Kutáč, administrátor, farář

1975 – 1990 P. Jozef Chovanec, farář a místoděkan

1990 – 1994 P. Vojtěch Daněk, farář děkan

1994 – 2012 P. Jan Dobeš, farář

2013 - dosud P. Jan Slíva, farář


Bližší informace: www.farnost-mestecko-trnavka.estranky.cz


                                                                         

                                                                                                                                  

ċ
Jana Sablíková,
3. 9. 2010 9:56
Comments