Zaměstnanci obce

Kollerová Jiřina    - účetní obce, matrikářka
Lexmaulová Jana - mzdová účetní, evidence obyvatel

Stenzlová Jitka - knihovnice

Hýblová Dana - uklízečka

Kozlovský František - pracovník TS
Brauner Martin - pracovník TS
Mazal Filip - pracovník TS

Bohatec Petr - pracovník lesní výroby
Hodaň Jan - pracovník lesní výroby


 
Comments