Zaměstnanci obce

Kollerová Jiřina    - účetní obce, matrikářka
Lexmaulová Jana - mzdová účetní, evidence obyvatel, matrikářka

Stenzlová Jitka - vedoucí knihovnice
Dušková Jana - knihovnice, vedoucí KIC

Dvořáková Romana - uklízečka
Smolíková Martina - uklízečka

Kozlovský František - pracovník TS
Brauner Martin - pracovník TS
Makrlík Kamil - pracovník TS
Hodaň Jan - pracovník TS
Mazal Filip - pracovník TS

Bohatec Petr - pracovník lesní výroby 
Comments