Zastupitelstvo obce

Šedaj Milan, Ing.            starosta obce, uvolněn pro výkon funkce
Sablíková Jana, DiS.     místostarostka obce, uvolněna pro výkon funkce
 
Janík Rostislav, Ing        člen rady obce
Kozlovský František       člen rady obce
Škrabal Karel                 člen rady obce
                
Bohatec Pavel               člen zastupitelstva obce
Čech Ondřej, Ing.          člen zatupitelstva obce
Fréhar Petr                   člen zastupitelstva obce
Hensl Robert                 člen zastupitelstva obce, člen Kontrolního výboru
Kozlovská Věra             členka zastupitelstva obce, členka Finančního výboru
Neubauer Václav          člen zastupitelstva obce
Pavlovcová Blanka       členka zastupitelstva obce, členka Finančního výboru
Seidl Jaroslav               člen zastupitelstva obce, člen Kontrolního výboru                       
Vondra Jiří                    člen zastupitelstva obce, předseda Finančního výboru
Zatloukal Jan                člen zastupitelstva obce, předseda Kontrolního výboru
Comments