Zastupitelstvo obce

Šedaj Milan, Ing.                starosta obce, uvolněn pro výkon funkce
Sablíková Jana, DiS.         místostarostka obce, uvolněna pro výkon funkce
 
Janík Rostislav, Ing            člen rady obce
Kozlovský František           člen rady obce
Škrabal Karel                     člen rady obce

Beserlová Žaneta, Bc.       členka zastupitelstva obce, členka Finančního výboru
Brauner Martin                  člen zatupitelstva obce
Dostál Lukáš, Ing.             člen zastupitelstva obce, předseda Kontrolního výboru
Elner Tomáš                      člen zastupitelstva obce, člen Kontrolního výboru
Hensl Robert                     člen zastupitelstva obce
Kozlovská Věra                 členka zastupitelstva obce, členka Finančního výboru
Nerušil Petr                       člen zastupitelstva obce
Skočovský Miroslav, DiS.  členka zastupitelstva obce, členka Finančního výboru    
Vondra Jiří                         člen zastupitelstva obce, předseda Finančního výboru
Žouželková Eva, Mgr.       členka zastupitelstva obce
Comments