OBECNÍ ÚŘAD‎ > ‎

Přehled poplatků

Výše poplatků pro rok 2017

Tuhý komunální odpad (popelnice)    -    480 Kč    -    splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2017

Psi                                                      -    pro Městečko Trnávku 100 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 150 Kč
                                                                pro ostatní obce 70 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 105 Kč

Vodné pro SO "Teplice"                      -    32 Kč/1m3
Vodné pro SV Moravskotřebovska     -    42,97 Kč/1m3 - platí pouze pro Přední Arnoštov

Stočné                                                -    53,55 Kč/1m3
 


Comments