OBECNÍ ÚŘAD‎ > ‎

Přehled poplatků

Výše poplatků pro rok 2018

Tuhý komunální odpad (popelnice)    -    480 Kč    -    splatnost jednorázově, nejpozději do 30. 6. 2018

Psi                                                      -    pro Městečko Trnávku 100 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 150 Kč
                                                                pro ostatní obce 70 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 105 Kč

Vodné pro SO "Teplice"                      -    34,00 Kč/1m3
Vodné pro SV Moravskotřebovska     -    43,57 Kč/1m3 - platí pouze pro Přední Arnoštov

Stočné                                                -    54,70 Kč/1m3


!!! Výběr poplatků pouze v úřední dny: pondělí   8:00 - 17:00 hodin
                                                              středa    8:00 - 17:00 hodin
 


Comments