OBECNÍ ÚŘAD‎ > ‎

Třídění odpadu

Obecní úřad informuje občany, že v rámci odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění pro společnost
EKO-KOM, a.s., Praha 4, a že občané mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému.

Odkládání je možné provádět na Sběrném dvoře v Městečku Trnávce nebo do kontejnerů umístěných na sběrných místech.