Český červený kříž

HISTORIE

Spolek ČSČK byl založen v únoru 1946 a jeho první předseda a zakladatel byl MUDr. Alois Mičánek.

Po válce organizoval zdravotní proškolení první pomoci občanů v obci, ale i v přidružených obcích: Lázy, Rozstání, Pacov, Bezděčí, Petrůvka,    Ludvíkov a Stará Roveň. Školení první pomoci organizoval i v rámci civilní obrany.

První spolkovou místností byla budova č.p. 3, kde bydleli Václavkovi – vedle současného obecního úřadu (dříve zde bydlel švec pan Novák).              Dle informací měl spolek asi 60 členů.

Poslední místností byla šatna Divadelního souboru v kulturním domě.

Druhým předsedou byl pan Jan Lipský, holič, po něm pak MUDr. Otto Štefan, později byla předsedkyní MUDr. Marta Fremuthová, dále pak          Josef Modrlák a současným předsedou je Jaroslav Kučera.

Prvním jednatelem spolku byla Marie Štefanová a po ní až dosud Vlasta Vymlátilová.

Prvního pokladníka neznáme, ale druhým byl pan Madron st., dalším pokladníkem pan Josef Kostelecký, potom Gertruda Goppoldová a od            roku 1986 až dosud Marie Besserlová.

Hospodářku spolku od založení až do roku 1998 vykonávala paní Marie Vařeková a po ní až dosud paní Jiřina Kollerová.

Náplň skupiny:  

        - návštěvy a pomoc přestárlým občanům

        - humanitární pomoc (zemětřesení, povodně, požáry, atd.)

        - školení občanů, zdravotníků první pomoci

        -  zdravotní dozor na akcích obecního zájmu

        - organizování sportovních aktivit (pochod za zdravím, pochod proti diabetu)

        - organizování kulturních akcí (plesy, koncerty)

        - zajišťování dobrovolných dárců krve, krevní plazmy, atd.

       

Jak získáváme prostředky na činnost:

        - z členských známek 50%

        - vlastní aktivity (plesy, koncerty, školení)

        - dotace obce

        - dary, odkazy, sbírky, fondy a nadace

 

Organizační složení  skupiny ČČK Městečko Trnávka:

      Předseda           Kučera Jaroslav

                                  tel: 604 846 680

                                  e-mail: tatasaki@seznam.cz

      Místopředsada  Kučerová Ludmila

      Jednatel             Vymlátilová Vlasta

      Hospodář           Kollerová Jiřina

      Pokladník           Besserlová Marie
 
     Členové výboru  Dvořáková Jaroslava
 
                                 Urbanová Marcela 
      
                                 Žouželková Ilona
 

      Revizoři             Modrlák Josef

                                Goppoldová Gertruda

 Členská základna má k 20.1.2011 celkem 82 členů.           

              

 

Podřízené stránky (1): fotogalerie
ĉ
Jana Sablíková,
19. 2. 2011 9:23
Comments