Náš mapový portál

Zpřístupnili jsme nový mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat
do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba
povolit otevíraní vyskakovacích oken (pop vrstvy, které lze ikonou vrstev + a průhlednosti vrstev).
Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.

Mapový portál je k dispozici zde:
http://gis.geomorava.cz/mestecko-trnavka/mapa/katastralni-mapa

Comments