Sběrný dvůr Městečko TrnávkaOtevírací doba:                Obsluha sběrného dvora: p. Brauner, tel.: 774 516 680
    PO: 13:00 - 16:00
    ST:  13:00 - 16:00
    SO:   9:00 - 12:00

Sběrný dvůr v Městečku Trnávce je určen k ukládání odpadu pro fyzické nepodnikající osoby s trvalým pobytem v Obci Městečko Trnávka.
Firmy a fyzické podnikající osoby si likvidaci odpadů musí řešit přímo s firmou oprávněnou k převzetí daného odpadu (např. Technické služby Malá Haná s.r.o., tel.: 606 136 650).

Ve sběrném dvoře je možné ukládat velkoobjemový odpad (např. vyřazené sedací soupravy), železný odpad, vyřazené elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, TV, monitory, atd.)
Uložení nebezpečného odpadu je nutné předem konzultovat s obsluhou sběrného dvora.
Comments